Hyvlingsekonomi

Med hjälp av ett kalkylprogram simulerar vi hur olika faktorer påverkar ett hyvleris ekonomi. Varje deltagare får med sig programmet efter kursen.

Målgrupp
Alla anställda men framför allt personal som arbetar med produktion och underhåll.

Mål
Att öka produktivitet och lönsamhet genom ökad kunskap om hur olika faktorer påverkar verksamhetens resultat och hur den enskilde påverkar genom sitt sätt att utföra sitt arbete.

Arbetssätt
Vårt sätt att arbeta innebär att deltagarna medverkar aktivt under hela kursen. Deltagarna kommer att erhålla en allmän kunskap om ett företags ekonomiska förutsättningar genom en presentation av ekonomiska begrepp som t ex fasta och rörliga kostnader. Deltagarna kommer också att öka sin kunskap om hur olika faktorer påverkar verkningsgrad och lönsamhet i ert hyvleri genom att använda ett produktkalkyleringsprogram.

Kurslängd
1 dag

Kursinnehåll

  • Ekonomiska begrepp
  • Fasta och rörliga kostnader
  • Verkningsgrad
  • Bristkostnader
  • Beräkning av ekonomin vid ett hyvleri

Hyvlingskalkylering
Resultatet vid hyvling påverkas av en mängd olika faktorer som råvara, tillgänglighet, fyllnadsgrad, matningshastighet mm. Effekterna av att ändra dessa faktorer kan lätt analyseras med datorsimulering.

Deltagarna kommer att använda datorer, med ett hyvelkalkylprogram, under utbildningen för att snabbt lära sig vilka ekonomiska konsekvenser olika faktorer får. Hur de själva påverkar genom sitt arbete.

Kostnad
Kontakta Gert Eriksson för mer information.

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss via formuläret, så återkommer vi så snart vi kan. Tänk på att fylla i alla fälten i kontaktformuläret.

Varmt välkomna!