Höstens utbildningar

Skrivit: onsdag januari 12, 2022

Spridningen av Corona gör att det är olämpligt att samla stora grupper. Våra kurser genomförs på ett anpassat sätt för att minska risken för smittspridning.

Nuvarande smittspridning innebär att nedanstående 2 kurser kommer att skjutas fram tills influensa spridningen avtar.

En uppdaterad kurs i Hadelssortering av Trävaror kommer att lanseras under vinter / vår 2022.

Under vinter / vår 2022 kommer en kurs i Ledarskap att genomföras i Karlstad.